Impressum Leaf

Izdavač

Podravka d.d., Korporativni marketing, Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Hrvatska
T +385 48 651 202
F +385 48 622 518
podravka@podravka.hr

Ured u Zagrebu

Podravka d.d., City Plaza 6, Radnička cesta 21/ 5 kat  10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 4891 910
F +385 75 802 496
podravka@podravka.hr

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Enterwell d.o.o, https://enterwell.netinfo@enterwell.net