Fant logo

Pravila nagradnog natječaja „Fantastičan svijet okusa” Leaf

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja „Fantastičan svijet okusa” (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).
Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na https://www.fant.podravka.hr. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „Fantastičan svijet okusa”.
Nagradni natječaj traje od 06.05. do 03.06.2021. godine u 23:59 h na području Republike Hrvatske.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati proizvode Priređivača marke Fant.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na stranici https://www.fant.podravka.hr zavrtjeti globus i upariti dobivenu zemlju s određenim Fant proizvodom (Fant tortilla 40g, Fant chili con carne 55g, Fant chicken wok 45g, Fant beef stroganoff 44g, Fant paella 45g). Nakon toga korisnik treba upisati sastojak po kojem bi njegovo jelo spravljeno s tim Fant proizvodom bilo posebno te smisliti i upisati ime za to jelo. Na kraju je potrebno u prijavnu formu unijeti svoje osobne podatke kako bi prijava bila uspješno izvršena.
Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 03.06.2021. godine u 23:59 h automatski ulazi u bazu iz koje će biti nagrađena 4 sudionika.
Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.

Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a posebice u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 6. – Nagradni fond

1x Električni bicikl marke SameBike SM26
3x Samsonite kofer + poklon paket Fant proizvoda

Članak 7. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike na temelju kreativnosti prijave odabire i nagrađuje žiri Priređivača. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 03.06.2021. godine u 23:59 h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 6. ovih Pravila.

Članak 8. – Objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na https://www.fant.podravka.hr najkasnije 09.06.2021. godine.
Objavljeni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime i mjesto stanovanja.
Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u roku od 8 dana, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja (rezervni dobitnik).

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici nagrade dužni su, ako to Priređivač zatraži, u svrhu utvrđivanja identiteta dobitnika i preuzimanja nagrade omogućiti Priređivaču uvid u važeći identifikacijski dokument, u protivnom nagrada ne može biti uručena.

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će pakete dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 45 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja.
Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.
Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo).
Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koji mu je stručni žiri Priređivača dodijelio). Nagrada je neprenosiva.

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 06.05.2021. godine na https://www.fant.podravka.hr i na www.podravka.hr
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila. Svi sudionici Nagradnog natječaja upoznati su s „Pravilima zaštite privatnosti“ navedenima na web stranici https://www.fant.podravka.hr kao i s „Uvjetima korištenja“ iste web stranice.

Članak 12. – Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime i mjesto stanovanja javno objave na Internet stranici Priređivača.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač, u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao sudionik ovog Nagradnog natječaja, a u svrhu dostavljanja nagrade u Nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade. Treće strane uključuju i dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Podatke prikupljene u ovom Nagradnom natječaju Priređivač može koristiti u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj (objava odabranih prijava i ime dobitnika u internom biltenu/aplikaciji i na web stranici https://www.fant.podravka.hr). Osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci.
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, na pristup podacima koji se na njega odnose, ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja. Sudionik može ostvariti svoje pravo koje mu pripada prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ili povući danu privolu za obradu podataka koji se na njega odnose na način da uputi pisani zahtjev na e-mail: dpo@podravka.hr.

Članak 13. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

Članak 15. – Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.
Koprivnica, 06.05.2021. godine
PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing

Postavke